Hỗ trợ mua-bán
Chat ngay
1. TỔ CÔNG TÁC 970 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 2. WEBSITE HỖ TRỢ: KẾT NỐI CUNG-CẦU NÔNG SẢN 3. ĐĂNG KÍ BÁN-MUA TỰ TÌM THÔNG TIN NGƯỜI BÁN-NGƯỜI MUA 4. CUNG ỨNG VẬT TƯ ĐẦU VÀO SX NÔNG NGHIỆP 5. TƯ VẤN HỖ TRỢ LK SẢN XUẤT - LƯU THÔNG – TIÊU THỤ 2. TỔ CÔNG TÁC 970-BỘ NN VÀ CCD TỔ CHỨC THÍ ĐIỂM PHẦN MỀM "NHẬT KÝ SẢN XUẤT ĐIỆN TỬ" CHO HTX VÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ. ĐĂNG KÝ TẠI: https://forms.gle/pUkhjS49c8YNUyJ97