Hỗ trợ mua-bán
Chat ngay
1. TỔ CÔNG TÁC 970 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 2. WEBSITE HỖ TRỢ: KẾT NỐI CUNG-CẦU NÔNG SẢN 3. ĐĂNG KÍ BÁN-MUA TỰ TÌM THÔNG TIN NGƯỜI BÁN-NGƯỜI MUA 4. CUNG ỨNG VẬT TƯ ĐẦU VÀO SX NÔNG NGHIỆP 5. TƯ VẤN HỖ TRỢ LK SẢN XUẤT - LƯU THÔNG – TIÊU THỤ 2. TỔ CÔNG TÁC 970-BỘ NN VÀ CCD TỔ CHỨC THÍ ĐIỂM PHẦN MỀM "NHẬT KÝ SẢN XUẤT ĐIỆN TỬ" CHO HTX VÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ. ĐĂNG KÝ TẠI: https://forms.gle/pUkhjS49c8YNUyJ97
SẢN PHẨM MỚI
-0%

Số lượng: 999

BD-CCD-KL 02
300.000 vnđ 300.000 vnđ
-0%

Số lượng: 998

BD-CCD-KL 01
200.000 vnđ 200.000 vnđ

Số lượng: 999

CM-CCD-AB-03
150.000 vnđ

Số lượng: 1.000

BTh-CCD-CD01
250.000 vnđ

Số lượng: 998

BTh-CCD-NM-03
200.000 vnđ

Số lượng: 998

BTh-CCD-NM-02
150.000 vnđ

Số lượng: 994

BTh-CCD-NM-01
100.000 vnđ

Số lượng: 999

TG-CCD-MP05
150.000 vnđ

Số lượng: 997

TG-CCD-MP04
150.000 vnđ

Số lượng: 994

ST-CCD-MKST03
300.000 vnđ

Số lượng: 999

BTh-CCD-HSĐS số 3
300.000 vnđ

Số lượng: 999

ST-CCD-MKST02
200.000 vnđ
CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG CỦA CCD/COOLINK:MÃ VÙNG TRỒNG, QUY TRÌNH SX

Số lượng: 6.992

Xoài Hạt lép Cù Lao Giêng
20.000 vnđ